Taekwondo savez Bosne i Hercegovine

O taekwondo savezu

Taekwondo savez Bosne i Hercegovine - TKDBIH

Početke i razvoj taekwondo sporta u Bosni i Hercegovini  možemo podjeliti u dva dijela. Prvi dio se odnosi na Socijalističku Republiku Bosnu i Hercegovinu u sastavu države Jugoslavije i drugi dio razvoj taekwondoa u Republici Bosni i Hercegovini.

Prvi pokušaji da se taekwondo sport pokrene u SR BiH datira još iz 1976 godine kada na inicijativu Miroslava Brežan a u suradnji sa Nižić Antom otvaraju klub u Ljubuškom. Nakon kratkog rada klub se gasi. Međutim ustrajnim radom i na inicijativu Nikole Pećka i Miroslava Brežana otvaraju se novi klubovi u BiH. Učenik Miroslava Brežana 1984. godine Anton Maras pokreće i osniva klub u Derventi taj klub postaje temeljem razvoja taekwondoa u SR BIH koja je u sastavu Jugoslavije. Značajna imena koja su obilježila taekwondo sport u tom periodu su: Bošnjak Zorinko, Mileković Zvjezdan, Kolja Ibrahim, Perić Željko, Zorić Petar i Željko Tešić. U tom periodu 1986. godine osniva se i taekwondo savez SRBIH. A 1989. godine u Kiseljaku se organizira  prvo Prvenstvo BiH u taekwondou za juniore i kadete.

Početke i razvoj taekwondo sporta u Bosni i Hercegovini  možemo podjeliti u dva dijela. Prvi dio se odnosi na Socijalističku Republiku Bosnu i Hercegovinu u sastavu države Jugoslavije i drugi dio razvoj taekwondoa u Republici Bosni i Hercegovini.

Prvi pokušaji da se taekwondo sport pokrene u SR BiH datira još iz 1976 godine kada na inicijativu Miroslava Brežan a u suradnji sa Nižić Antom otvaraju klub u LJubuškom. Nakon kratkog rada klub se gasi. Međutim ustrajnim radom i na inicijativu Nikole Pećka i Miroslava Brežana otvaraju se novi klubovi u BiH. Učenik Miroslava Brežana 1984 Anton Maras pokreće i osniva klub u Derventi taj klub postaje temeljem razvoja taekwondoa u SRBIH koja je u sastavu Jugoslavije. Značajna imena koja su obilježila taekwondo sport u tom periodu su: Bošnjak Zorinko, Mileković Zvjezdan, Kolja Ibrahim, Perić Željko, Zorić Petar i Željko Tešić. U tom periodu 1986 osniva se i taekwondo savez SRBIH. A 1989 u Kiseljaku se organizira  prvo Prvenstvo BiH u taekwondou za juniore i kadete.

Raspadom Jugoslavije, a zbog ratnih aktivnosti zadnje prvenstvo BiH  u taekwondo se organizira u Sarajevu 1991 godine.

Početkom rata na teritoriju bivše Jugoslavije te njenog raspada otvara se novo poglavlje taekwondo sporta u Bosni i Hercegovini. Za vrijeme Juniorskog prvenstva Europe 1992 godine u Parizu Anton Maras i Muhamed Kahrimanović prestavljaju Bosnu i Hercegovinu i tada podnose zahtjev za učlanjenje u Svjetsku i Europsku federaciju. U New Yorku 1993 godine na Skupštini Svjetske federacije Bosna i Hercegovina je primljena u članstvo i postala punopravna članica WT i ETU te po prvi put nastupa kao samostalna država na Svjetskom prvenstvu gdje ostvaruje i prvu pobjedu u taekwondo borbama, tu povijesnu pobjedu ostvario je Muhamed Kahrimanović.

U Bosni i Hercegovini zbog političkih zbivanja i načina upravljanja državom gdje su postojala tri naroda koja su davala svoje predstavnike u vlast ,a takav način upravljanja državom odrazilo se i na ustroj sporta u Bosni i Hercegovini. U tom periodu u Bosni i Hercegovini formira se više taekwondo saveza: 1995 formira se Taekwondo savez Herceg Bosne,1998 formira se Taekwondo savez Asocijacije Republike Srpske te klubovi koji su radili na prostoru Sarajeva, Zenice, Kaknja, Visokog. U tom periodu savezi i klubovi su djelovali u okviru Srpskih ,Hrvatskih i Bošnjačkih klubova  sa velikim razlikama u promišljanju kakav ustroj treba bilti u Taekwondo savezu Bosne i Hercegovine.

To stanje u Savezima je trajalo do 18. lipnja 2002. godine kad se u Sarajevu na inicijativu Augusta Orlovića člana IO OK BiH uz sudjelovanje Međunarodnog Olimpijskog komiteta i Olimpijskog komiteta BiH potpisuje Izjava sa vodećim članovima taekwondo sporta u BiH. Izjavu su potpisali Zejd Dukmenić ispred Bošnjačkih klubova i tadašnji predsjednik taekwondo saveza BiH, Branko Stanić  potpredsjednik taekwondo saveza Herceg Bosne i Miodrag Deretić predsjednik taekwondo Asocijacije Republike Srpske, a ispred Međunarodnog olimpijskog komiteta potpis je stavio Michel Filiau. Tom Izjavom postignut je dogovor o formiranju zajedničkog rukovodstva u Taekwondo savezu Bosne i Hercegovine koji je bio punopravni član Svjetske i Europske Federacije.

Zahvaljujući toj izjavi taekwondo sport je postao pokretač za ujedinjnje i drugih sportova u Bosni i Hercegovini.

Sve to je bio temelj da se konačno po Zakonu o sportu Bosne i Hercegovine 25.06.2013. godine  od strane Ministarstva pravde BiH izda Rješenje kojim je taekwondo sport konačno uređen i takav djeluje na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine.

Paralelno sa razvojom Saveza i razvojem taekwondo sporta u BiH razvijala se i Sudačka organizacija Bosne i Hercegovine.

Temelje sudačkoj organizaciji dao je Branko Stanić-Krepo koji je godinama vodio Sudačku organizaciju BiH, te brinuo o kadrovima u njoj, a istim žarom nastavlja i Belmir Berberović.

Razvojem taekwondo sporta u BiH ostvaruju se i sportski rezultati. Najznačajniji rezultati od 1976. do 2019. godine su:

1984. godine – Anton Maras u Stuttgartu na Europskom prvenstvu osvaja srebrenu medalju

1996. godine – Raif Ahmić na Juniorsko prvenstvu Europe u Zagrebu osvaja brončanu medalju

2003. godine Igor Đukanović, Pjevač Duško, Bogdana Škorić, na Juniorskom prvenstvu Europe u Grčkoj osvajaju brončane medalje

2017. godine Nedžad Husić na Juniorskom Europskom prvenstvu osvaja brončanu medalju

2017. godine Katarina Krajišnik na Europskom kadetskom prvenstvu u Mađarskoj osvaja zlatnu medalju

2018. godine Petra Ždero, Ada Avdagić i Džejla Makaš osvajaju brončane medalje

2018. godine Nedžad Husić na Svjetskom juniorskom u Tunisu osvaja brončanu medalju

2019. godine Nedžad Husić na Svjetskom seniorskom osvaja peto mjesto

Pored ovih rezultata natjecatelji taekwondo saveza BiH nastupili su na mnogim međunarodnim turnirima gdje su ostvarivali odlične rezultate. U Savezu  Bosne i Hercegovine  registrirano je 55 klubova koji su u WT Federaciji.

Značajna imena koja su obilježili taekwondo sport u periodu od priznanja taekwondo saveza u WT i ETU federaciju su: Zejd Dukmenić, Belmir Berberović, Samir Šarić, Hamza Malbašić, Branko Stanić Krepo, August Orlović, Zvonko Antunović, Miodrag Deretić, Veso Arežina, Branislav Njegovan, Duško Kusmuk, Zoran Savić, Šunjić Damir, Nijaz Džaka, Vedran Ćubela, Haris Husić, Petar Boban, Igor Đukanović.

Pored WT u Bosni i Hercegovini se paralelno razvijao i ITF . Prvi ITF klub organiziran je 1983 godine u Sarajevu osnivač i pokretač taekwondo sporta u ITF verziji je Miroslav Vuković koji je 1989 organizirao polaganje prvih majstorskih zvanja, a 1994 godine osnovan je ITF taekwondo savez Republike Srpske. U 2017 godini savez je promjenio Statut kojim je omogućio svim klubovima u RS da ostvaruju prava u Taekwondo savezu BiH.

U Federaciji Bosne i Hercegovine ITF klubovi djeluju kroz Taekwondo savez Federacije BiH.

Trenutno u BiH oko 35 klubova prakticira ITF verziju. Jedan dio klubova i veliki broj natjecatelja sudjeluje u natjecanjima WT BiH.

PREDSJEDNIŠTVO TKDS BIH

 1. Branislav Njegovan
 2. August Orlović
 3. Hamza Malbašić

KANCELARIJA TKDS BIH

 1. Dalibor Kovačević- generalni sekretar
 2. Vedran Ćubela – zamjenik generalnog sekretara
 3. Belmir Berberović – tehnički sekretar

UPRAVNI ODBOR TKDS BIH

 1. Branko Stanić
 2. Petar Boban
 3. Nijaz Džaka
 4. Haris Husić
 5. Aleksandra Kovačević
 6. Mladen Ristić

IZVRŠNI ODBOR WT TKDS BIH

 1. August Orlović
 2. Veso Arežina
 3. Igor Đukanović
 4. Petar Boban
 5. Branko Stanić
 6. Samir Šarić
 7. Belmir Berberović

IZVRŠNI ODBOR WT TKDS BIH

 1. Branislav Njegovan
 2. Nijaz Džaka
 3. Elvedin Okerić
 4. Ramo Čehajić
 5. Nenad Jerinić
 6. Vojo Vasiljević
Dešavanja

Posljednje vijesti iz #taekwondo svijeta

Delegacija Taekwondo saveza u posjeti MCP BiH

Delegacija Taekwondo saveza Bosne i Hercegovine predvođena predsjednikom...

Evropsko taekwondo prvenstvo u Sarajevu između koronavirusa i razumijevanja bh. vlasti

Taekwondo sport u Bosni i Hercegovini doživio je ekspanziju u proteklih...

BiH će 2020. godine biti domaćin pet velikih taekwondo turnira

U prostorijama Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine danas je održan prijem...

Predstavljeni novi reprezentativci BiH u Taekwondou

Seniorska taekwondo reprezentacija Bosne i Heregovine na olimpijskom...

Saznajte gdje i kada se održavaju taekwondo

takmičenja, manifestacije & eventi

Evropsko prvenstvo za seniore Sarajevo, Hotel Hills, Butmirska cesta 18
#K2020
20:00 - 21:00
26. Oktobra 2020.

#omladina

Najpoznatiji taekwondo klubovi u Bosni i Hercegovini