Taekwondo savez Bosne i Hercegovine održao je i četvrti modul edukacije trenera pri projektu “Razvoj državne sportske strukture” u hotelu Hills.

Svoja predavanja imali su:

Tarik Zolotić – Sportska prehrana i nutricionizam 

Samir Bejić – Povrede u sportu – prevencija i edukacija

Elmir Ćerimagić – Periodizacija u sportskom treningu

Jovana Hadžić – Psihološka priprema i pobjeda nad strahom u sportu

Nakon završetka modula predstavnici Taekwondo saveza BiH, član predsjedništva Samir Šarić i generalni sekretar Vedran Ćubela, dodjelili su certifikate učesnicima koji su uspješno završili sve module edukacije.

Riječ je o jednogodišnjem projektu koji se realizuje pod direktnom ingerencijom Međunarodnog Olimpijskog komiteta (IOC) kroz projekte OK BiH. Kroz projekat je razvijena i ojačana bazična taekwodno trenerska struktura i cjelokupan savez implementacijom srednjoročnog i dugoročnog akcionog plana. U okviru projekta održan je niz edukativnih aktivnosti i seminara za trenere i sudije. 

Implementacija aktivnosti je realizovana pod rukovodstvom eksperta Internacionalne taekwondo federacije i proslavljenog trenera Dragana Jovića iz Srbije, dok je nacionalni koordinator projekta bio Dino Šečić.

Taekwondo savez se zahvaljuje učesnicima koji su pratili cjelokupnu edukaciju, a ubrzo će krenuti sa novim nizom aktivnosti koji će raditi na poboljšanju cjelokupnog taekwondo sporta u Bosni i Hercegovini.